Srpski / English

dr Predrag Rajković

redovni profesor

Redovni Profesor
Matematike
Specijalnih Funkcija
Numeričke Matematike
Računarske Grafike i
Programiranja


Prof. Dr Predrag RajkovićAdresa

Mašinski Fakultet
Departman za Matematiku
Univerzitet u Nišu,
A. Medvedeva 14, 18000 Niš, Srbija
Kabinet: 212


Kontakt

Telefon:+381 18 500 665
Fax: ++381-18-588-244
Privatna adresa: Maglajska 3,
18000 Niš, Srbija


E-mail

pedja.rajkovic@gmail.com

pedja.rajk@masfak.ac.ni.rs

pedja.rajkovic@yahoo.com


Aktuelno

Predstojeće Konferencije

 • т и Н к о с 2013 , Beograd, Srbija, Septembar 25., 2013
  Teorija informacija i kompleksni sistemi
  Prva nacionalna konferencija
  Matematički institut SANU

 • CAA 13 , Sofija, Bugarska 31 Okt.-2 Nov. 2013.
  Complex Analysis and Applications '13,
  Internacionalna Memorijalna Konferencija povodom 100-te godišnjice Akademika Ljubomira Ilieva
  Institut Matematike i Informatike,Bugarske Akademije Nauka

ISTRAŽIVANJE

 • Specijalne funkcije (MSC:33)
  Q-račun (basične hipergeometrijske funkcije),
  Specijalne transformacije
 • Numerička Analiza (MSC:65)
  Ortogonalni Polinomi
  Numerička Integracija
  Aproksimacije
 • Kombinatorika (MSC:05)
 • Računarksa Grafika, Programiranje

Copyright @ 2013 Kostadin Rajković